Griepprik 2020

 In Nieuws

De jaarlijkse griepprik vindt dit jaar plaats op donderdag 5 november. In de uitnodigingsbrief staat vermeld op welk tijdstip u welkom bent.

Een deel van u komt dit jaar naast de gebruikelijke griepprik, ook in aanmerking voor het influenza vaccin. Wanneer dit zo is staat dat in uw uitnodigingsbrief vermeld.

In verband met de Corona Pandemie zullen we dit jaar prikken in cultureel centrum ‘De Binder’ aan de Hoflaan 29, 3956 ED in Leersum.Het is van belang dat u op het aangegeven tijdstip komt om de onderlinge afstand en de
doorstroming te waarborgen. We willen u vragen om niet te komen bij koorts of
verkoudheidsklachten! U kunt dit kenbaar maken via de antwoordstrook onderaan de uitnodigingsbrief, dan wordt u op een ander moment opgeroepen.

Heeft u geen oproep ontvangen hebben en u meent wel voor vaccinatie in aanmerking te komen, overleg dit dan met onze assistentes. Wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen, maar geen vaccinatie wenst, verzoeken wij u dit kenbaar te maken door het inleveren van de brief.

Informatie over de griepprik vind u hier: http://www.rivm.nl/griepprik

Recent Posts