Klachten

Wanneer u geen goed gevoel heeft over de behandeling in onze praktijk, u voelt zich bijvoorbeeld niet serieus genomen, onjuist behandeld of heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken, stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt zodat wij hiervan kunnen leren.
U kunt een afspraak maken met een van de huisartsen om dit mondeling te bespreken. Ook kunt u het klachtenformulier invullen, waarna een van de huisartsen dit in behandeling neemt en telefonisch of via een afspraak in gesprek gaat over uw klacht.

Vindt u het lastig uw klacht bespreekbaar te maken of komt u er met ons niet goed uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel
te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088 0229100
https://www.skge.nl/patienten

Schrijf je in of maak een afspraak!