Veelgestelde vragen

Waar vind ik betrouwbare medische informatie op internet?

De website www.thuisarts.nl is een betrouwbare bron. De informatie op deze website wordt gecontroleerd en aangeleverd door onze wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Ik wil stoppen met roken, waar vind ik informatie?

Op www.rookvrijookjij.nl vindt u informatie en tips. U bent natuurlijk ook welkom om in de praktijk een afspraak in te plannen om informatie in te winnen. Wij kunnen u begeleiden bij het stoppen.

Hoe lang duurt een afspraak?

Wij plannen 10 minuten in voor een afspraak. Hierin kunnen wij 1 zorgvraag behandelen.

Kan ik een afspraak maken om meerdere klachten te bespreken?

Wij behandelen maximaal twee klachten per consult. Hiervoor kunt u via de assistente een dubbele afspraak inplannen.

Moet ik voor een afspraak betalen?

Afspraken bij de huisarts worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vallen niet onder uw eigen risico. Voorgeschreven medicatie, aanvullend onderzoek en bepaalde verrichtingen worden wel verrekend met uw eigen risico. Ook een verwijzing naar de specialist wordt met het eigen risico verrekend. Raadpleeg uw zorgverzekeringspolis voor de voorwaarden.

Kan ik vandaag nog gezien worden?

Wanneer u dezelfde dag nog gezien wil worden, neem dan zo vroeg mogelijk en uiterlijk om 10.15 uur contact op met ons op. We doen dan ons uiterste best om dezelfde dag een afspraak voor u in te plannen.

Ik ben verhinderd, wat kan ik doen?

Wij stellen het op prijs wanneer u ons tijdig laat weten dat u verhinderd bent, zodat wij uw afspraak kunnen wijzigen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. De kosten bedragen 12,50 euro per consult en 25,00 euro voor een dubbel consult. Deze kosten zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kan ik zelf kiezen bij welke arts ik een afspraak maak?

Er werken twee huisartsen in Huisartsenpraktijk De Groenling. Als u dat wilt, kunt u aangeven bij wie u een afspraak wilt. Wanneer het medisch noodzakelijk is dat u op een bepaalde dag gezien wordt, kan het zijn dat u deze keuze niet heeft. De werkdagen van dokter Louisse zijn maandag, dinsdag en donderdag, dokter De Lange is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Waar kan ik wijzigingen in persoonlijke gegevens doorgeven?

Wanneer u verhuisd bent of een nieuw telefoon nummer hebt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de praktijk via de telefoon.

Hoe geef ik een naaste toestemming tot informatie verstrekking?

Om uw naaste toestemming te geven tot inzage en recht van spreken met betrekking tot mijn medisch welbevinden en dossier vult u dit formulier in en levert u het ondertekend bij ons in.

Hoe kom ik aan een herhaalrecept?

Het herhalen van recepten kan via de apotheken in Leersum, Amerongen en Elst op verschillende manieren. Raadpleeg hiervoor de website van uw apotheek.

Doen jullie ook huisbezoeken?

Wij leggen huisbezoeken af wanneer u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen. Gebrek aan vervoer is geen medische reden voor een huisbezoek. Om een huisbezoek in te plannen voor dezelfde dag, verzoeken wij u voor 10.15 uur te bellen. 

Wat is het LSP?

LSP staat voor het Landelijk Schakel Punt en maakt het mogelijk voor je huisarts en apotheker om uw medische gegevens, zoals allergieën voor bepaalde medicatie en belangrijke ziekten of aandoeningen te kunnen delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om je snel, goed en veilig te helpen. Dit kan in spoedeisende situaties van grote waarde zijn.

Alleen de waarnemend arts op de huisartsenpost kan een professionele samenvatting van het huisartsdossier raadplegen.  Medicatiegegevens kunnen door de apotheker beschikbaar gemaakt worden aan de waarnemend apotheker, waarnemend arts op de huisartsenpost en mede behandelend medisch specialist.

Voor meer informatie en om u aan te melden kijkt u op www.volgjezorg.nl

Kan ik mijn laboratorium uitslagen online inzien?

Het is mogelijk via het uitslagenportaal van Saltro uw laboratorium uitslagen in te zien. Klik hiervoor op onderstaand Saltro icoon en houd u DigiD bij de hand.

Kan de huisarts een geneeskundige verklaring afgeven?

De huisarts mag in principe geen geneeskundige verklaringen afgeven aan eigen patiënten. Lees hier meer over in de folder samengesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Deze folder kunt u eventueel gebruiken richting degene die om de verklaring vraagt.

Waar kan ik terecht voor reisgeneeskundig advies?

Voor reisgeneeskundig advies en vaccinaties kan u terecht bij de GGD regio Utrecht en Gelderse Vallei Vivre:

GGD regio Utrecht locatie Zeist

De Dreef 5
3706 BR Zeist
Tel: 030 – 608 60 60
Website:www.ggdru.nl/reizen

Gelderse Vallei Vivre

Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede
Tel: 0318 434 890
Website: www.geldersevalleivivre.nl

Waar kan ik terecht voor mijn rijbewijskeuring?

Voor het uitvoeren van een rijbewijskeuring kunt u terecht in de Binder: 

Regelzorg.nl

Rijbewijskeuringen.info

Hoe kan ik de wensen rond mijn levenseinde vastleggen?

Regelmatig krijgen wij vragen over euthanasie, het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties, vragen rondom reanimatie en orgaandonatie. Wij staan open voor een gesprek hierover en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en met ons te bespreken.

Om u te helpen bij het vormen van uw gedachten hierover bieden wij u informatie over een aantal onderwerpen. Hiermee kunt u wanneer u dat wenst een gesprek over uw wensen rondom het levenseinde voorbereiden.

Wat is een wilsverklaring?

De wilsverklaring is een soort behandelverbod, waarin u beschrijft dat u een bepaalde behandeling niet meer wilt. De wilsverklaring heeft een juridische status. In een behandelverbod schrijft u zo precies en duidelijk mogelijk op in welke situatie u niet meer behandeld wilt worden. Bijvoorbeeld: u wilt niet gereanimeerd worden als u een hartstilstand krijgt. U zet uw naam, uw handtekening en de datum onder uw behandelverbod. U hoeft niet naar de notaris te gaan om het behandelverbod vast te leggen. Wel is het belangrijk dat uw arts, partner en familie weten dat u deze wens heeft. Praat er dus over met deze mensen.

Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie dient een arts u medicijnen toe waardoor u gaat slapen. Dit is mogelijkheid wanneer u aan het einde van uw leven veel pijn heeft, of bijvoorbeeld erg benauwd bent en het niet lukt om deze klachten op een andere manier te verminderen. Door de palliatieve sedatie heeft u geen last meer van de pijn of benauwdheid.

Veel mensen denken dat palliatieve sedatie een vorm van euthanasie is. Dit is niet het geval. Palliatieve sedatie is een onderdeel van de medische behandeling . De patiënt overlijdt niet door het ingrijpen van de arts.

Euthanasie

Euthanasie betekent dat een arts het leven van een patiënt beëindigt. Dit gebeurt op verzoek van de patiënt. De arts gebruikt hiervoor medicijnen. Eerst brengt hij iemand in coma. Daarna geeft hij een middel waardoor de ademhaling stopt. Het hart krijgt dan geen zuurstof meer en stopt na een tijdje met kloppen. Beide medicijnen dient de arts toe via een injectie of een infuus.

De patiënt kan ook zelf een drankje innemen. Het duurt enkele minuten tot een half uur voor de dood intreedt. Officieel heet deze vorm van euthanasie ‘hulp bij zelfdoding’.

Het is belangrijk te beseffen dat euthanasie geen automatisch recht is. Ook niet als u een euthanasieverklaring hebt. Euthanasie heeft een bijzondere positie in het rechtssysteem in Nederland en kan alleen worden gedaan als aan veel voorwaarden is voldaan. Graag leggen we hier meer over uit op het spreekuur, nadat u een euthanasieverklaring heeft opgesteld.

Een voorbeeld van wilsverklaring niet reanimeren + behandelverbod en euthanasieverklaring zijn als download beschikbaar door op de link te drukken. Als u deze verklaring(en) wilt gebruiken kunt u deze in tweevoud uitprinten, invullen en ondertekenen. 

Meer informatie over euthanasieverklaring en wilsverklaring kunt vinden op

 

 

Orgaandonatie

Heeft uw nagedacht over weefsel- en/of orgaandonatie na uw dood? Het is belangrijk om uw keuze te bepalen en vast te leggen of u na uw overlijden wilt doneren. Wanneer u niks vastlegt, beslissen uw nabestaanden na uw overlijden. Het registreren van uw keuze geeft duidelijkheid aan uw familie. Uw familie hoeft dan geen besluit te nemen op het emotionele moment vlak na uw overlijden. Op 1 juli 2020 start het nieuwe donorregister. Hierover kunt u meer lezen op www.donorregister.nl. Er zijn allerlei argumenten voor en tegen donatie af te wegen. Mogelijk helpt de informatie op deze site u bij uw keuze.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op met onze praktijk. Onze assistentes helpen u verder of plannen een afspraak voor u in.

Schrijf je in of maak een afspraak!