Griepprik 2021

 In Nieuws

De jaarlijkse griepprik vindt dit jaar plaats op donderdag 11 november. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u eind oktober/begin november een uitnodigingsbrief waarin vermeld staat op welk tijdstip u welkom bent.

Een deel van u komt dit jaar naast de gebruikelijke griepprik, ook in aanmerking voor het pneumokokken vaccin. Wanneer dit zo is staat dat in uw uitnodigingsbrief vermeld.

We zullen dit jaar prikken in cultureel centrum ‘De Binder’ aan de Hoflaan 29, 3956 ED in Leersum. Het is van belang dat u op het aangegeven tijdstip komt om de de doorstroming te waarborgen.

Heeft u geen oproep ontvangen hebben en u meent wel voor vaccinatie in aanmerking te komen, overleg dit dan met onze assistentes. Wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen, maar geen vaccinatie wenst, verzoeken wij u dit kenbaar te maken door het inleveren van de brief.

Informatie over de griepprik vind u hier: http://www.rivm.nl/griepprik

Recent Posts
Omgeving Leersum - Huisartsen de Groenling - Huisarts in LeersumNatuur omgeving Leersum - Huisartsen de Groenling